Travelblog U.S | May 19: HELP: poisoned ivy!(giftige klimop)
Gepubliceerd op 20 mei 2022, Geplaatst in Artist in residence

🇳🇱 [NL]

( Vandaag oriëntatiedag: meelopen met onderzoekers en studenten die hier in de natuur diverse onderzoeken doen. Met Matt en Teo ging ik mee in het reservaat om soorten te tellen om het verschil over lange tijd vast te stellen als er wel of geen herten aan de planten knagen (omheind deel). Ik leerde veel. Ook dat giftige klimop niet allen in de boom groeit: HELP! direct helemaal ontsmetten, huid, schoenen en kleding. Over 1 of 2 dagen zal te zien zijn hoe het gegaan is (en anders zit ik er 3 weken aan vast!)

🇺🇸 [EN]

Today was orientation day: walking along with researchers and students who do various studies in nature. With Matt and Teo I went along in the reserve to count species in order to determine the difference over a long period of time when deer do or do not gnaw on the plants (fenced part). I learned a lot. Also that poisoned ivy doesn’t all grow in trees: HELP! immediately disinfect completely, skin, shoes and clothing. In 1 or 2 days it will show how it went (and otherwise I’m stuck with it for 3 weeks!)

#doetboersma #artistinresidence #hastingsmichigan #cedarcreek #inspiredbynature #poisonedivy