Wetterwrâld | Waterwereld | Waterworld

Zie de volledige foto hieronder | See full photo below

Ga terug naar Art > Wetterwrâld – 2021


Wetterwrâld 50×50 – 2021

In dit schilderij laat ik de verbinding zien tussen water en land/ water en grond. Groei kan niet zonder water, de kleurstelling van de bovenste helft van het schilderij en de onderste helft lopen in elkaar om die verbinding te verbeelden. Ik laat veel aan de verbeelding over. Het oranje verbeeld dynamiek en het grijs: groen/blauwe water/lucht. Afdrukken van plantendelen zijn gebruikt als basis van dit kleine schilderij.

In this painting I show the connection between water and land/water and soil. Growth cannot happen without water, the coloring of the top half of the painting and the bottom half intertwine to represent that connection. I leave a lot to the imagination. The orange depicts dynamism and the gray: green/blue water/air. Prints of plant parts were used as the basis of this small painting.


Ben je geïnteresseerd?

Dit schilderij is te koop: € 4.500,-

Passen is mogelijk, neem in dat geval contact op met: info@doetboersma.nl of 058 2136542 (vragen naar Doet Boersma).

Are you interested?

This painting is for sale: € 4.500,-

When you are interested to buy this piece please contact Doet Boersma first via: info@doetboersma.nl. Otherwise you can call to 058 2136542 and ask for Doet Boersma

Zie meer gerelateerde kunstwerken