Artist Statement

FERTILE SOIL Doet geeft een oud landschappelijk thema, energiek en sterk geabstraheerd weer in haar collectie “Fertile soil”.

Ze legt haar focus op de onzichtbare processen in de natuur, zoals de cycli, het leven onder het oppervlak en vruchtbaarheid.

De bewondering voor de natuur toont zich in grote bewegingen en subtiele kleurovergangen. Ze voert de kijker mee naar de kracht van de natuur, de vertakkingen en wortels, zaden, bevruchten en groeien. Vegetatie speelt in sommige schilderijen een letterlijke rol, doordat afdrukken van planten verwerkt zijn in het schilderij. Binnen deze cyclus is de verlokking van bloemen door kleur en geur een inspiratiebron voor haar. In een aantal doeken wil ze de zoete, insectenlokkende geur verbeelden, in andere schilderijen laat ze het uitnodigende van bijvoorbeeld insectenlokkende lipbloemigen zien.

FERTILE SOIL Doet Boersma, Northern painter of landscapes, plants, light, air and water.

She portrays an old landscape theme, energetic and strongly abstracted in her new collection “Fertile soil”.

She focuses on the invisible processes in nature, such as cycles, subsurface life and fertility.

The admiration for nature shows itself in large movements and subtle color transitions. She takes the viewer to the power of nature, the branches and roots, sowing, fertilizing and growing. Vegetation plays a literal role in some paintings, because prints of plants are incorporated in the painting. Within this cycle, the enticement of flowers through color and scent is a source of inspiration for her. In a number of paintings she wants to depict the sweet, insect-attracting scent, in other paintings she shows the inviting of, for example, insect-engaging lip blooms.

“Dit schilderij van (3 x 1 meter) ziet er uit als een golf, hoor ik van toeschouwers. Dat komt natuurlijk omdat er een “wittige schuimkop” te zien is, die een associatie opwekt met de golf in de houtsnede van Hokusai.

ECHTER, het is geen schuim, maar lichte verf over donkere verf. In de lichte partij zitten allerlei details: afdrukken van planten. Dit ziet er wat “kant-achtig, gedetailleerd” uit. Ik heb dit met grote bewegingen kracht in gebracht. De grote krachtige beweging ziet er spontaan uit en dat bevalt me. De aanleiding van het schilderij kun je niet direct zien. Ik wil binnen het thema “Fertile Soil”, essentiële onderdelen van het ecologisch evenwicht te schilderen.

In dit schilderij is het startpunt pionier beplanting geweest. Pioniersplanten zijn essentieel bij het vasthouden van de onbedekte aarde en de grond “klaar” te maken voor de volgende fase: planten met kleur en zaad, zodat er insecten en vogels op af komen: uiteindelijk volgt er een fase met bos/dieren. Pioniersplanten zijn dus essentieel in het ecologisch evenwicht. Ik heb in dit schilderij de kracht van het veroveren van de aarde door pioniersplanten willen laten zien. Het laat de kracht van de natuur zien, daarom heet dit schilderij ”CYCLE”.

Doet Boerma